Nejčastější dopravní pokuty

Dobpravní pokuty jsou nejčastější typ pokut, které občané České republiky dostávají – a také nejčastější typ pokuty, které uděluje policie (státní či obecní).


Dopravní pokuty v ČR V České republice jsou jasně definovány v silničním zákoně č 361/2000 Sb. Zákon upravuje bezpečnost silničního provozu a zajištění pořádku na silnicích.

Pokud tyto pravidla porušíte, může vám být udělena finanční pokuta (samozřejmě hrozí i další typy postihů – body, zákaz řízení, vězení).

Mezi nejčastější dopravní delikty (přestupky), za které lze obdržet pokutu, patří:

 • Vjetí do zákazu vjezdu
 • Špatné parkování
 • Řízení bez pasů
 • Nedání přednosti
 • Projetí na červenou
 • Překročení rychlosti
 • Řízení bez řidičáku (zapomněli jste jej)
 • Telefonování při jízdě

Toto jsou nejčastěji přestupky, spíše středního a mirného stupně provinění. Výše pokuty se pohybuje v řádu stokorun nebo nižších jednotek tisíc korun. Existují však i závažnější přestupky (nebo již trestné činy) za řízení vozidla.

 • Jízda pod vlivem drog
 • Jízda pod vlivem alkoholu
 • Jízda i když máte zákaz řízení
 • odmítnutí zkoušky na alkohol nebo drogy.

V těchto deliktech hrozí pokuty až do výše desítek tisíc korun.

Všechny tyto pokuty jsou vybírány obecní či státní policií nebo místními úřady, pokud řidič nechce zaplatit tzv. na místě, a delikt se musí projednávat ve správním řízení. Výše pokuty se může lišit v závislosti na typu deliktu – v zákoně jsou definovány rozsahy pokuty. Je třeba si uvědomit, že tyto pokuty se nesmí ignorovat a musí být zaplaceny včas. Pokud to uděláte, můžete se vyhnout dalším sankcím.

V některých případech může úřad povolit platbu pokuty v pravidelných splátkách. To je obvykle volba, pokud osoba nemá dostatek finančních prostředků na hromadné platby. V případě, že je pokuta uložena, ale není zaplacena, úřady mohou udělit další sankce. To zahrnuje zabavení majetku, zablokování bankovních účtů nebo dokonce zadržení osoby.

Které státní organizace udělují pokuty

Vládní organizace jsou v České republice významným hráčem v oblasti udělování pokut. Existuje řada vládních orgánů, které jsou odpovědné za vymáhání práva a udělování pokut za porušení zákonů a předpisů. Mezi tyto orgány patří:

 • Česká národní banka (ČNB) je centrální banka České republiky. Je odpovědná za vymáhání a udělování pokut za porušení finančních předpisů. ČNB uděluje pokuty za porušení zákonů týkajících se platebních systémů, obchodování s cennými papíry, podvodů a dalších finančních deliktů.
 • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je vládní orgán, který je odpovědný za vymáhání zákonů o ochraně hospodářské soutěže. ÚOHS uděluje pokuty za porušení zákonů o reklamě, zavedení nespravedlivé soutěže, nezákonné zneužití dominantního postavení na trhu a dalších soutěžních deliktů.
 • Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je úřad, který je odpovědný za ochranu osobních údajů. ÚOOÚ uděluje pokuty za porušení zákonů o ochraně osobních údajů, zejména v případě, že dojde k neoprávněnému zpracování osobních údajů nebo nedostatečnému zabezpečení osobních údajů.
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) je úřad, který je zodpovědný za vymáhání zákonů a předpisů týkajících se potravin a zemědělství. SZPI uděluje pokuty za porušení zákonů a předpisů týkajících se potravin, zemědělského průmyslu, ochrany spotřebitele a dalších zemědělských deliktů.

Toto je pouze krátký seznam vládních orgánů, které jsou odpovědné za vymáhání práva a udělování pokut za porušení zákonů a předpisů. Existuje mnoho dalších vládních orgánů, které jsou odpovědné za vymáhání práva a udělování pokut. Tyto orgány jsou důležité pro ochranu práv občanů a udržení pořádku ve společnosti.

Co je to POKUTA

Pokuta je peněžní trest udělená osobě, která porušila zákony nebo předpisy. Může být udělena člověku, který se dopustí trestného činu, nebo jinému subjektu, který se dopustí nesprávného chování.

 • Pokuta je určena k nápravě a může být udělena buď v hotovosti nebo formou splátky. U některých přestupků je pokuta považována za jedinou trestuhodnou sankci. Pokuta je často udělována jako prostředek prevence. Může být také použita jako nástroj pro vymáhání práva.
 • Pokuta je často dělena na pokuty hmotné, jako jsou peníze nebo věci, a pokuty nehmotné, jako jsou omezení osobní svobody a dohled nad osobou.
 • Pokuty mohou být udělovány různými institucemi, včetně státních orgánů, obecních úřadů, soukromých společností a organizací. Pokuta může být také udělena občanem v rámci soudního přezkumu, pokud je to v rozporu se zákonem. Pokuta se může také udělit samostatně, bez spojení s jiným trestem.
 • Pokuta se obvykle uděluje na základě zákonů a předpisů a liší se v závislosti na závažnosti přestupku a dalších okolnostech. Pokuty se také mohou lišit v závislosti na zemi nebo jurisdikci.
 • V závislosti na místě a druhu deliktu může být pokuta udělena různými orgány. V některých případech může být udělena policií nebo jinými státními orgány. V jiných případech může být udělena soukromou společností. Pokuta se také může udělit samostatně bez soudu. Většina pokut je udělována za přestupky proti veřejnému pořádku, jako je například nedodržování pravidel silničního provozu, nedodržování zákona o ochraně životního prostředí nebo nedodržování zákonů proti drogám.
 • Pokuty jsou obvykle udělovány za menší přestupky, které nejsou zahrnuty do trestního práva.