Nejčastější dopravní pokuty

Dobpravní pokuty jsou nejčastější typ pokut, které občané České republiky dostávají – a také nejčastější typ pokuty, které uděluje policie (státní či obecní).


Dopravní pokuty v ČR V České republice jsou jasně definovány v silničním zákoně č 361/2000 Sb. Zákon upravuje bezpečnost silničního provozu a zajištění pořádku na silnicích.

Pokud tyto pravidla porušíte, může vám být udělena finanční pokuta (samozřejmě hrozí i další typy postihů – body, zákaz řízení, vězení).

Mezi nejčastější dopravní delikty (přestupky), za které lze obdržet pokutu, patří:

 • Vjetí do zákazu vjezdu
 • Špatné parkování
 • Řízení bez pasů
 • Nedání přednosti
 • Projetí na červenou
 • Překročení rychlosti
 • Řízení bez řidičáku (zapomněli jste jej)
 • Telefonování při jízdě

Toto jsou nejčastěji přestupky, spíše středního a mirného stupně provinění. Výše pokuty se pohybuje v řádu stokorun nebo nižších jednotek tisíc korun. Existují však i závažnější přestupky (nebo již trestné činy) za řízení vozidla.

 • Jízda pod vlivem drog
 • Jízda pod vlivem alkoholu
 • Jízda i když máte zákaz řízení
 • odmítnutí zkoušky na alkohol nebo drogy.

V těchto deliktech hrozí pokuty až do výše desítek tisíc korun.

Všechny tyto pokuty jsou vybírány obecní či státní policií nebo místními úřady, pokud řidič nechce zaplatit tzv. na místě, a delikt se musí projednávat ve správním řízení. Výše pokuty se může lišit v závislosti na typu deliktu – v zákoně jsou definovány rozsahy pokuty. Je třeba si uvědomit, že tyto pokuty se nesmí ignorovat a musí být zaplaceny včas. Pokud to uděláte, můžete se vyhnout dalším sankcím.

V některých případech může úřad povolit platbu pokuty v pravidelných splátkách. To je obvykle volba, pokud osoba nemá dostatek finančních prostředků na hromadné platby. V případě, že je pokuta uložena, ale není zaplacena, úřady mohou udělit další sankce. To zahrnuje zabavení majetku, zablokování bankovních účtů nebo dokonce zadržení osoby.